1345 HEARTBREAK ZH

1345 HEARTBREAK ZH

matka
otec

Vlastnosti

pohlaví
barva
plemeno
narození
věk
plem. kniha odkaz
kvh